Bootverzekering

De beste voorwaarden en laagste premie voor uw bootverzekering

Goed verzekerd het water op met de Unigarant bootverzekering. Zonder het te willen, kunt u als schipper schade toebrengen aan een ander, waardoor u voor enorme kosten komt te staan. Met de Unigarant bootverzekering bent u verzekerd van optimaal vaarplezier.

Voordelen Unigarant bootverzekering

- Ruime keuze in vaargebieden
- Geen eigen risico voor boten tot EUR 50.000
- Inboedel gratis meeverzekerd
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Premie berekenen

WA + basis casco

De WA + basis casco dekking verzekert schade aan anderen tot EUR 7.500.000. Ook bereddingskosten, opruimings- en bergingskosten zijn verzekerd. Verder bent u verzekerd tegen brand, ontploffing, bliksem, storm en diefstal. Inboedel is verzekerd tot 20% van de verzekerde som. Bij totaalverlies ontvangt u een vergoeding op basis van dagwaarde.

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

De dekking voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) is EUR 1.600.000 (basisdekking) of EUR 5.000.000 (uitgebreid). Tevens zijn meeverzekerd de van overheidswege verplichte bergingskosten. 
 

WA + uitgebreid casco

De WA uitgebreid casco dekking verzekert schade aan anderen tot EUR 7.500.000. Ook bereddingskosten, opruimings- en bergingskosten zijn gedekt. De inboedel is verzekerd tot 40% van het verzekerd bedrag. Met de WA uitgebreid casco dekking bent u verzekerd voor een uitgebreid aantal schadeoorzaken zoals brand, ontploffing, bliksem, storm, diefstal ,vandalisme, lekvaren, overspanning/inductie, verduistering, joyvaren, vorst en eigen gebrek/constructiefouten. Met deze verzekering heeft u een aanschafwaardegarantie van 3 jaar bij totaalverlies. Bij een gedeeltelijke schade aan het vaartuig vindt geen afschrijving plaats.

Ongevallen opvarendenverzekering

Deze verzekering voorziet in een éénmalige uitkering ten gevolge van overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden van het vaartuig.

Rechtsbijstandverzekering

Met deze optionele dekking heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van schade aan het vaartuig, de volgboot of trailer op derden. Er is ook dekking voor geschillen over garantie, reparatie en onderhoud, stalling en financiering.

Schadevrije jaren

De inschaling vindt plaats voor alle dekkingen op 0 schadevrije jaren. Indien u in het bezit bent van een originele royementsverklaring van de vorige maatschappij, wordt het aantal schadevrije jaren conform deze verklaring overgenomen door Unigarant. De originele royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar. Afwijking tussen de door u opgegeven schadevrije jaren en de jaren die blijken uit de royementsverklaring, kunnen leiden tot premieaanpassing of herbeoordeling van uw aanvraag.