Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Opzegservice Unigarant motorverzekering

Als u een verzekering bij Unigarant Verzekeringen wilt afsluiten en u wilt uw huidige verzekering beëindigen, dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice. Download het opzegformulier en stuur het ingevulde en ondertekende opzegformulier naar:

Internetverzekeren.nl
Postbus 523
9200 AM Drachten

Let op: u kunt uitsluitend gebruik maken van onze opzegservice indien u een verzekering via Internetverzekeren.nl heeft afgesloten of een bestaande klant bent van Internetverzekeren.nl. In alle andere gevallen wordt uw opzegging NIET in behandeling genomen.

Regels verlengen en opzeggen schadeverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2009 bepaald dat het stilzwijgend verlengen van verzekeringen verdwijnt. De afspraken zijn vastgelegd in een speciale gedragscode. Nieuwe particuliere schadeverzekeringen zijn vanaf 1 januari 2010 1-jarige contracten. Indien er sprake is van een langere contractsduur dan dient u hier expliciet mee akkoord te gaan (dubbele handtekening).

De verzekeraar dient u te informeren over de verlenging van de verzekeringsovereenkomst. Voor 1-jarige contracten geldt dat deze na verlenging door de consument dagelijks opzegbaar zijn met een opzegtermijn van een maand. De gedragscode verplicht verzekeraars niet om contracten die voor 1 januari 2010 zijn afgesloten om te zetten naar 1-jarige contracten.

De gedragscode geldt uitsluitend voor schadeverzekeringen. De verzekeraar dient daarnaast te zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.Premie Unigarant motorverzekering

Motorverzekering:
Direct naar:
Informatie Unigarant motorverzekering
Premie motorverzekering berekenen
Motorverzekering afsluiten bij Unigarant

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.