Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Aanvullende verzekeringen Unigarant motorverzekering

Naast de opties WA, WA + diefstal, WA + aanrijding en de plusdekking, kunt u uw motorverzekering uitbreiden met diverse aanvullende verzekeringen. Zo stelt u zelf uw motorverzekering samen.

No claimbeschermer
Met de No-claimbeschermer mag u 1 schade per verzekeringsjaar claimen op uw verzekering, zonder dat dit ten koste gaat van uw opgebouwde no-claim. U gaat het volgend verzekeringsjaar dus niet méér premie betalen. De geclaimde schade heeft wel gevolgen voor de opbouw van het aantal schadevrije jaren.

Schadeverzekering voor opzittenden
Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die u of uw nabestaanden lijden door invaliditeit of overlijden. Bij blijvende invaliditeit gaat het bijvoorbeeld om kosten van aanpassingen aan woning en auto, medische behandelingen en inkomstenderving. Ook schade aan bagage en kleding is gedekt. U bent zowel verzekerd voor schade door eigen schuld als voor wanneer de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld.

Verhaalrechtsbijstandverzekering
Als u voor de rechter uw gelijk wilt of moet halen, kan dat flink in de papieren lopen. Met de verhaalsrechtsbijstandverzekering krijgt u gratis juridische hulp. Wij doen kosteloos onderzoek naar de schuldvraag, laten expertise verrichten en voeren de bijbehorende correspondentie. Zeker indien u de motor WA of WA beperkt Casco verzekerd is de verhaalsrechtsbijstand een verstandigde keuze. U hoeft met deze verzekering niet zelf de schade te verhalen op een derde die u schade toebrengt.

Vervangend vervoer
Wanneer u een plusdekking hebt, krijgt u tijdens de reparatieperiode na een ongeval of diefstal een vervangende motor. Met de speciale Vervangend Vervoer verzekering bent u ook in andere gevallen verzekerd van vervangend vervoer.Premie berekenen motorverzekering

Motorverzekering:
Direct naar:
Informatie Unigarant motorverzekering
Premie motorverzekering berekenen
Motorverzekering afsluiten bij Unigarant

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.