Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Veel gestelde vragen

Opstalverzekering

Valt de parketvloer onder de opstalverzekering?
Indien het een genagelde parketvloer betreft valt deze doorgaans onder de opstalverzekering.

Is het verstandig de inboedel- en opstalverzekering samen af te sluiten?
Om te weten wat er onder welke verzekering valt is er een eenvoudige regel. Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort over het algemeen tot het woonhuis. Datgene wat wel verhuisbaar is behoort tot de inboedel. Om eventuele discussie bij schade te vermijden is het desondanks verstandig om beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Bovendien heeft u op deze wijze bij schade te maken met één verzekeraar, dit is wel zo praktisch.

Is het verstandig een glasverzekering af te sluiten?
Losse glasverzekeringen worden voornamelijk afgesloten op glas in bedrijfsgebouwen, kantoren, flats en winkels.

Voor particulieren geldt dat wanneer u in een relatief dure woning woont een losse glasverzekering voordeliger kan zijn. Bij een losse glasverzekering betaal je namelijk een vast bedrag in plaats van een promillage over de herbouwwaarde van uw woning.


Inboedelverzekering

Is schade door eigen schuld verzekerd?
Ja, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Ook gevolgschade van achterstallig onderhoud aan de eigen woning is niet verzekerd.

Valt een parketvloer onder de inboedelverzekering?
Als het parket gemakkelijk kan worden meegenomen naar een andere woning valt het veelal onder de inboedelverzekering. Is het gelijmd, geschroefd of genageld dan hoort het bij de opstalverzekering.

Wat moet ik doen bij verhuizing?
Breng uw verzekeraar of assurantietussenpersoon hiervan op de hoogte. Uw inboedel is bij verhuizing meestal 30 dagen verzekerd op beide adressen. Let erop dat het verhuisbedrijf op grond van de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen 1993 (AVVV 1993) voor maximaal EUR 45.455 (2010) aansprakelijk is voor schade aan uw inboedel. U kunt overwegen een transportverzekering af te sluiten. Voor meer informatie over het bepalen van het juiste verzekerde bedrag zie de vraag 'hoe kan onderverzekering worden voorkomen?'

Kan de inboedelverzekering worden opgezegd wegens samenwonen?
Als door samenwoning twee inboedels worden samengevoegd tot een inboedel, is het mogelijk dat er twee inboedelverzekeringen van kracht zijn. Er is sprake van dubbele verzekering. U moet dan bij twee verzekeraars een schade gaan claimen en betaald dubbel premie. De regel is dat de 'oudste' verzekering door blijft lopen en de 'jongste' verzekering kan worden opgezegd. Indien u de 'jongste' verzekering wenst te handhaven kunt u dit kenbaar maken door een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. Veelal zal een verzekeraar met een dergelijk verzoek instemmen.Aansprakelijkheidsverzekering

Wordt schade aan derden toegebracht met een auto ook gedekt?
Nee, schade veroorzaakt door motorrijtuigen aan derden is niet verzekerd.

Is een aansprakelijkheidsverzekering over de hele wereld geldig?
Ja, de aansprakelijkheidsverzekering heeft een wereldwijde dekking.


Rechtsbijstandverzekering

Wat is het belang van een rechtsbijstandverzekering?
Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig om uw recht te halen. Mocht u uiteindelijk in de rechtszaal belanden dan kunt u vaak niet zonder een advocaat. Een advocaat kost al snel EUR 175 per uur. Voor ongeveer hetzelfde bedrag per jaar heeft u een rechtsbijstandverzekering.

Wat wordt vergoed door een rechtsbijstandverzekering?
Vergoed worden altijd en onbeperkt de kosten die de verzekeraar zelf maakt. De vergoeding van zogenaamde externe kosten zijn vaak gebonden aan een maximum. Onder externe kosten vallen: de proceskosten, de kosten van een advocaat of andere deskundigen zoals schade-experts.

Wie beslist of er geprocedeerd gaat worden?
De verzekeraar beslist in beginsel of er geprocedeerd gaat worden of niet. Als eenmaal besloten is een (externe) advocaat in te schakelen, dan mag u die bij vrijwel alle verzekeraars zelf kiezen.

Wat houdt een franchise in?
De meeste verzekeraars nemen een zaak niet in behandeling als het financiële belang dat u bij de kwestie heeft beneden een bepaald bedrag ligt. Deze drempel of franchise varieert van ongeveer EUR 100 tot ongeveer EUR 225. Vrijwel alle verzekeraars passen de franchise niet toe bij rechtsbijstand in strafzaken en bij schade door verkeersdeelname.

Wat is niet op een rechtsbijstandverzekering gedekt?
Nagenoeg alle verzekeraars sluiten problemen met belastingen, vermogensbeheer en exploitatie van onroerend goed uit. Soms kunt u zich hiervoor bijverzekeren. Ook zaken als uw eigen faillissement, problemen met de overheid over algemeen geldende regels en wetten en ontruimingskwesties vallen vaak buiten de dekking. Dit geldt vaak ook voor echtscheiding en daaruit voortvloeiende problemen.

Welke rubrieken kunnen op een rechtsbijstandverzekering worden verzekerd?
De verzekerbare rubrieken verschillen per verzekeraar. U kunt bijvoorbeeld denken aan de rubrieken consument, inkomen, fiscaal recht & vermogen, wonen en verkeer.

Wat is het dekkingsgebied?
Voor het verhalen van schade, verkeers(verhaal)zaken en strafzaken bieden de meeste polissen dekking in Europa en in een aantal landen rond de Middellandse Zee. Voor geschillen uit arbeidsovereenkomsten en sociaal verzekeringsrecht is de dekking meestal beperkt tot Benelux en Duitsland. In andere gevallen is het dekkingsgebied veelal beperkt tot Nederland.

Wanneer is er recht op gesubsidieerde rechtshulp?
Dat hangt af van uw vermogen en netto inkomen. Voor alleenstaanden geldt een maximaal vermogen van EUR 7.500 en voor samenwonenden/eenoudergezinnen EUR 10.500. Voor alleenstaande geldt een maximaal netto inkomen van EUR 1.518 per maand en voor samenwonenden/eenoudergezinnen EUR 2.135. U moet een eigen bijdrage betalen. De bijdrage is afhankelijk van uw netto inkomen. Let op, de vermelde bedragen zijn indicatief. Aan de vermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.Ongevallenverzekering

Wie ontvangt de uitkering?
Uzelf in geval van blijvende invaliditeit of uw erfgenaam/erfgenamen in geval van uw overlijden als gevolg van een ongeval.

Is het zinvol om een ongevallenverzekering af te sluiten?
De Unigarant ongevallenverzekering dekt bijna alle binnens- en buitenshuis voorkomende ongevallen. Denk aan de risico's in huis, tuin, in het verkeer, tijdens het sporten of in uw vrije tijd. Met de uitkering kunnen de financiele gevolgen van een ongeval (gedeeltelijk) worden opgevangen zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning in geval van blijvende invaliditeit.

Kan er sprake zijn van dubbele verzekering?
Unigarant keert ook uit na een ongeval indien u een andere ongevallenverzekering heeft.


Premie berekenen Unigarant

Huis en gezin:
Direct naar:
Premie opstalverzekering berekenen
Premie berekenen inboedelverzekering
Premie Unigarant aansprakelijkheidsverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.