Internetverzekeren.nl
 
Unigarant verzekering
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Vragen doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Is een geneeskundige kosten dekking nodig?
Zorgverzekeraars vergoeden de medisch noodzakelijke kosten die je in het buitenland maakt. De (verplichte) basisverzekering dekt bijvoorbeeld acute medische hulp, maximaal tot het gebruikelijke tarief in Nederland. De aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars bieden meestal dekking voor medische kosten die hoger zijn dan het in Nederland gebruikelijke tarief. Het is echter niet ongebruikelijk dat de dekkingen van de aanvullende verzekeringen ook zijn gemaximeerd. Een zorgverzekeraar biedt doorgaans alleen dekking voor medisch noodzakelijke repatriëring. Iemand met een ingegipst been hoeft soms niet om medische redenen naar Nederland te worden teruggebracht, maar wel omdat hij niet meer zelf kan autorijden. Een reisverzekering dekt sociale repatriëring - de extra terugreiskosten - wel. Indien u uitsluitend een basisverzekering heeft afgesloten, of een basisverzekering met een beperkte aanvullende verzekering dan is het raadzaam een reisverzekering incl. medische kostendekking af te sluiten. Ook indien u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering heeft is het verstandig vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van medische kosten in het buitenland. Een andere reden waarom u een reisverzekering met medische kosten kunt afsluiten is het eigen risico op uw zorgverzekering. Er geldt een verplicht eigen risico van EUR 360 (2014), daarnaast kan voor een aanvullend vrijwillig eigen risico van maximaal EUR 860 (2014) worden gekozen. Medische kosten die binnen het eigen risico van de zorgverzekering vallen worden niet vergoedt. Reisverzekeraars vergoeden veelal alle medische kosten zonder eigen risico.

Is een reisverzekering noodzakelijk?
Of dat noodzakelijk is hangt af van uw reisbestemming, wat u gaat doen en reeds lopende verzekeringen. Het is vooral belangrijk te kijken hoe eventuele medische kosten gedekt zijn. Verder moet u zich afvragen of u bijvoorbeeld de kosten kunt en wilt dragen in verband met de terugkeer bij ziekte of overlijden van een familielid.

Is een annuleringsverzekering verstandig?
Een annuleringsverzekering keert uit als u door bepaalde omstandigheden niet op reis kunt gaan zoals overlijden of ernstige ziekte van u zelf of naast familielid. Hoe hoger de reissom is, hoe belangrijker het is om een annuleringsverzekering te sluiten.

Wordt altijd de nieuwwaarde vergoed?
Nee. Slechts in enkele gevallen de nieuwwaarde vergoed. Daarna geldt de dagwaarde. Deze kan snel dalen. Spullen die voor u nog veel waarde hebben kunnen voor een verzekeraar al bijna helemaal zijn afgeschreven.

Wat is het nut van een annuleringsverzekering?
Als u door omstandigheden niet op vakantie kunt gaan is dat op zich al vervelend genoeg. Wanneer u dan ook nog alle kosten gewoon moet betalen is dat op z'n zachtst gezegd redelijk frustrerend. De annuleringsverzekering van Unigarant kan dit voorkomen.

Hoe snel moet ik een annuleringsverzekering aanvragen?
De verzekering moet bij reservering van de reis of binnen 7 dagen daarna gesloten worden. De verzekering kan ook worden gesloten in de periode tussen 7 dagen na de reservering en de vertrekdatum. In het laatste geval is er geen dekking voor annuleringskosten die het gevolg zijn van een situatie waarvan de oorzaak ligt in de periode tussen boekingsdatum en de afgiftedatum van de verzekering.

Unigarant reisverzekeringen premieDoorlopende reis en annulering:
Direct naar:
Informatie reisverzekering
Premie reisverzekering berekenen
Reisverzekering online afsluiten

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.