Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Veel gestelde vragen Unigarant bromfietsverzekering

Waar kan ik het ART slotnummer en sleutelnummer vinden?
Het ART slotnummer staat vermeld op de website van stichtingart.nl (overzicht ART goedkeurde sloten) en bestaat uit 4 cijfers. Het sleutelnummer staat op uw sleutel. Bij twijfel adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw rijwielhandelaar of slotenspecialist.

Is een bromfietscertificaat of rijbewijs verplicht?
Ja, dit is verplicht. Zonder een geldig bromfietscertificaat of een geldig rijbewijs kan geen bromfietsverzekering bij Unigarant worden afgesloten.

Ik heb mijn bromfiets verkocht. Kan ik ook mijn verzekering meeverkopen?
Nee, dit is niet mogelijk. De nieuwe eigenaar zal zelf een bromfietsverzekering moeten afsluiten. U dient zelf de bromfiets wegens verkoop te beëindigen of schorsen.

Ik gebruik mijn bromfiets niet meer, kan ik de bromfietsverzekering beëindigen?
Indien u de bromfiets heeft verkocht kan de bijbehorende bromfietsverzekering op datum verkoop worden beëindigd of geschorst. Bij verkoop dienen wij in het bezit te worden gesteld van een kopie van het vrijwaringsbewijs.

Als u de bromfiets de bromfiets niet meer gebruikt maar nog wel in uw bezit is dan dient u, alvorens de verzekering kan worden beëindigd, het kenteken van de verzekerde bromfiets te laten schorsen bij het lokale postkantoor. Op vertoon van het schorsingsbewijs kan de bromfietsverzekering vervolgens worden geschorst of beëindigd. Het is belangrijk dat u de bromfietsverzekering niet beëindigd terwijl de bromfiets nog niet is verkocht of het kenteken nog niet is geschorst via het postkantoor. Als u de bromfietsverzekering namelijk voortijdig beëindigd dan riskeert u een boete wegens het niet voldoen aan de wettelijke verzekeringsplicht. De boete kan oplopen tot zo'n EUR 380!

Wat moet ik doen bij diefstal?
Allereerst moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Tevens dient u een schadeformulier (menu klantenservice) aan ons op te sturen. Wanneer uw bromfiets niet binnen 4 weken worden teruggevonden dan zal Unigarant de schade conform de polisvoorwaarden aan u uitkeren.

Er verschijnt alleen een premie voor de WA dekking, hoe kan dit?
Indien bij het berekenen van de premie alleen een resultaat voor de dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) wordt gegeven dan dient u de dagwaarde en cataloguswaarde van uw bromfiets in te vullen.

Ben ik verplicht mijn bromfiets bij schade te laten repareren?
Nee, u bent niet verplicht de bromfiets te laten repareren. Indien u niet repareert keert Unigarant doorgaans 50% van het schadebedrag exclusief BTW minus het eigen risico aan u uit.

Wat is de opzegtermijn voor de Unigarant bromfietsverzekering?
Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2009 bepaald dat het stilzwijgend verlengen van verzekeringen verdwijnt. De afspraken zijn vastgelegd in een speciale gedragscode. Nieuwe particuliere schadeverzekeringen zijn vanaf 1 januari 2010 1-jarige contracten. Indien er sprake is van een langere contractsduur dan dient u hier expliciet mee akkoord te gaan (dubbele handtekening). De verzekeraar dient u te informeren over de verlenging van de verzekeringsovereenkomst. Voor 1-jarige contracten geldt dat deze na verlenging door de consument dagelijks opzegbaar zijn met een opzegtermijn van een maand. De gedragscode verplicht verzekeraars niet om contracten die voor 1 januari 2010 zijn afgesloten om te zetten naar 1-jarige contracten. De gedragscode geldt uitsluitend voor schadeverzekeringen zoals een bromfietsverzekering. De verzekeraar dient daarnaast te zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Kan ik een quad ook verzekeren bij Unigarant?
Een quad kan worden verzekerd bij Unigarant. Via categorie bromfiets met helmplicht (ook als het dragen van een helm niet verplicht is) in de premieberekeningsmodule kan de premie worden berekend en de bromfietsverzekering worden aangevraagd. Een quad is een vierwielig motorvoertuig met een motorinhoud van 49cc of minder.

Een quad met een motorinhoud boven de 49cc is te verzekeren op de Unigarant motorverzekering. Definitieve acceptatie is altijd voorbehouden aan Unigarant.

Kan ik een brommobiel ook bij Unigarant verzekeren?
Ja, mits u tenminste 24 jaar of ouder bent. Indien u jonger dan 24 bent is een verzekering uitsluitend mogelijk indien u minder valide bent. De definitieve acceptatie is altijd voorbehouden aan Unigarant Verzekeringen.Premie berekenen autoverzekering

Bromfietsverzekering:
Direct naar:
Informatie Unigarant bromfietsverzekering
Premieberekening bromfietsverzekering
Unigarant bromfietsverzekering afsluiten

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.