Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Verzekeringsplicht motorrijtuigen

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit, een WAM verzekering (WA verzekering) af te sluiten. De wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verplichte WA verzekering dekt de schade die met een motorrijtuig aan anderen wordt veroorzaakt. Doel van de wettelijke verzekeringsplicht is bescherming te bieden aan degenen die schade lijden die door een motorrijtuig is veroorzaakt. De benadeelde (het verkeersslachtoffer) kan bijvoorbeeld rechtstreeks de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van zijn schade. Voor de vaststelling van aansprakelijkheid heeft de WAM geen betekenis.

Voorbeelden van motorrijtuigen die onder de wettelijke verzekeringsplicht vallen zijn bijvoorbeeld auto's, motoren, campers, bromfietsen of de segway. Een aan het motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen of een gekoppelde caravan valt onder de dekking van de verplichte WA verzekering.

De bezitter of kentekenhouder van het motorrijtuig is verplicht een WA verzekering af te sluiten. Voor elk motorrijtuig, waarbij het kentekenbewijs niet geschorst is, moet een geldige WA verzekering worden afgesloten op de dag dat het kenteken bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) op naam gesteld is. Indien niet aan de wettelijke verzekeringsplicht wordt voldaan kan een boete worden opgelegd van EUR 396 (2013).Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Unigarant bromfietsverzekering
Fietsverzekering
Informatie reisverzekeringen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.