Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Schadevrije jaren en Roy-data

Het aantal schadevrije jaren vraagt Unigarant op bij Roy-data (een centrale landelijke database). Schadevrije jaren van motorrijtuigenverzekeringen die na 1 september 2007 zijn beëindigd worden geregistreerd in Roy-data. Roy-data is een centrale database waarin verzekeraars en assuradeuren schadevrije jaren registreren. Een beëindigende motorrijtuigenverzekeraar/assuradeur registreert de opgebouwde schadevrije jaren na beëindiging in Roy-data, de (eventuele) nieuwe verzekeraar/assuradeur vraagt het aantal geregistreerde schadevrije jaren na aanvang van de nieuwe verzekering op en voegt deze toe aan uw motorrijtuigenverzekering.


Schadevrije jaren bromfietsverzekering

Als u eerder een bromfietsverzekering heeft gehad en daarbij schadevrije jaren heeft opgebouwd, dan komt u in aanmerking voor extra no-claimkorting. U ontvangt van uw vorige verzekeraar een royementsverklaring zodra uw bromfietsverzekering is beeindigd. Daarop staan uw opgebouwde aantal schadevrije jaren vermeld. U dient de originele royementsbevestiging zelf naar Unigarant toe te sturen. Wij adviseren u de royementsverklaring per aangetekende post te versturen. Nadat Unigarant deze van u heeft ontvangen, verwerkt Unigarant de schadevrije jaren op uw polis. Unigarant vraagt de schadevrije jaren bij bromfietsverzekeringen dus niet op bij Roy-data! Afwijking tussen de door u opgegeven schadevrije jaren en het aantal dat u schriftelijk kunt aantonen, kunnen leiden tot een aangepaste (hogere) premie en een eventuele herbeoordeling van uw aanvraag. Uw opgebouwde schadevrije jaren hebben bij Unigarant een geldigheid van veertien maanden. Schadevrije jaren van een (beeindigde) autoverzekering of motorverzekering kunnen ook worden gebruikt voor de bromfietsverzekering. De schadevrije jaren kunnen echter vervolgens niet meer worden hergebruikt voor een autoverzekering of motorverzekering.


Schadevrije jaren zijn voertuiggebonden

De opbouw van schadevrije jaren is voertuiggebonden. Schadevrije jaren die worden opgebouwd op een actieve lopende motorrijtuigenverzekering kunnen niet worden opgegeven bij het afsluiten van een andere nieuwe motorrijtuigenverzekering, zoals een bromfietsverzekering. Voorbeeld: Mevrouw Janssen heeft 10 schadevrije jaren op haar autoverzekering en heeft naast haar auto een nieuwe bromfiets aangeschaft. Bij het afsluiten van de bromfietsverzekering kunnen geen schadevrije jaren worden opgegeven. Het betreft hier immers een extra motorrijtuig (bromfiets).


Kortingsregelingen

Unigarant kent - net als veel andere verzekeraars - een speciale kortingsregeling voor 2e gezinsauto's; u kunt uw 2e gezinsauto verzekeren bij Unigarant met maximaal hetzelfde kortingspercentage als de 1e gezinsauto. Het maximale kortingspercentage dat hierbij verleend wordt is 75%. Ook motoren vallen onder deze regeling. Op de Unigarant bromfietsverzekering is deze regeling niet van toepassing. Voor campers is de volgende kortingsregeling van toepassing: Indien u geen royementsverklaring kan overleggen maar wel een autoverzekering heeft, dan komt u in aanmerking voor maximaal 4 individuele schadevrije jaren aan de hand van een recente nota van uw autoverzekering. Indien de auto ook bij Unigarant is/wordt verzekerd, dan komt u in aanmerking voor maximaal 8 individuele jaren.


Leaseverklaringen, werkgeversverklaringen en buitenlandse verklaringen

Een werkgeversverklaring wordt niet door Unigarant geaccepteerd voor het overnemen van schadevrije jaren en/of individuele tredes. Indien u in het bezit bent van een leaseverklaring of een buitenlandse verklaring dan is het verstandig deze voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering toe te sturen ter beoordeling.


Overdragen schadevrije jaren

Het overdragen van schadevrije jaren is alleen mogelijk tussen echtgenoten en samenwonenden (partners) onderling. Hierbij geldt als maximum het aantal schadevrije jaren dat de klant in het bezit is van het benodigde rijbewijs. Het is niet mogelijk om schadevrije jaren van de verschillende verklaringen bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld een verklaring van vrouw met 10 schadevrije jaren en een verklaring van 7 schadevrije jaren van de man, mogen niet bij elkaar opgeteld worden. In geval van een beëindiging van de verzekering in verband met echtscheiding, worden de opgebouwde schadevrije jaren bij Roy-data aangeleverd op naam van de verzekeringsnemer. Het is niet mogelijk om de opgebouwde schadevrije jaren onderling te verdelen of om de opgebouwde schadevrije jaren 2 maal te bevestigen. De 'overgebleven' partner kan zijn/haar voertuig wel bij Unigarant verzekeren tegen hetzelfde no-claimpercentage met een maximum van 8 commerciële jaren. Daarbij wordt het no-claimpercentage vastgesteld op basis van de daadwerkelijk opgebouwde schadevrije jaren van de beëindigde polis.Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Unigarant bromfietsverzekering
Fietsverzekering
Informatie reisverzekeringen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.