Internetverzekeren.nl
 
Unigarant Verzekeringen
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Telefonische helpdesk
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

De regelmatige bestuurder

De regelmatige bestuurder is diegene die meestal het motorrijtuig bestuurt. De premie van een motorrijtuigenverzekering is mede gebaseerd op de leeftijd van de regelmatige bestuurder.

Het lijkt soms erg aantrekkelijk om een oudere persoon aan te merken als regelmatige bestuurder. De premieverschillen tussen een oudere regelmatige bestuurder (b.v. vader) en een jongere regelmatige bestuurder (b.v. zoon) kunnen namelijk oplopen tot vele honderden euro's.

Het niet opgeven van de juiste regelmatige bestuurder kan echter verstrekkende gevolgen hebben bij schade. Wanneer de verzekeraar de premie zou hebben verhoogd indien de juiste regelmatige bestuurder wel zou zijn opgegeven dan heeft de verzekeraar het recht de schadevergoeding te verlagen of zelfs geheel te weigeren! Het is daarom erg belangrijk dat bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering de juiste regelmatige bestuurder wordt opgegeven. Zijn er meerdere personen als regelmatige bestuurder aan te merken, geef dan altijd de jongste bestuurder op als regelmatige bestuurder.

Ook Unigarant verbindt sancties aan het niet opgeven van de juiste regelmatige bestuurder, bijvoorbeeld bij de bromfietsverzekering: De bestuurder van de brom- of snorfiets tijdens een schade valt in premiecategorie d of e (dit zijn bestuurders tot en met 23 jaar), maar er is premie betaald op basis van een lagere premiecategorie dan voor de betreffende bestuurder van toepassing is. Een lagere premiecategorie betekent in dit geval een oudere regelmatige bestuurder. Unigarant heeft in deze situatie het recht de schade (gedeeltelijk) op de verzekeringnemer/verzekerde te verhalen. De hoogte van het te verhalen schadebedrag wordt bepaald door de verhouding van de betaalde premie en de premie die verschuldigd was op basis van de leeftijd van de bestuurder tijdens de schade. Het maximaal te verhalen bedrag bedraagt EUR 5.000.

Een adreswijziging van de regelmatige bestuurder of een wijziging van regelmatige bestuurder dient doorgaans binnen 30 dagen te worden doorgegeven aan de verzekeraar. De verzekeraar heeft vervolgens het recht de voorwaarden direct aan te passen aan de nieuwe situatie.Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Unigarant bromfietsverzekering
Fietsverzekering
Informatie reisverzekeringen

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Unigarant. De overeenkomst tussen u en Unigarant komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Unigarant en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.